Disponujeme silami, schopnými zajistit inženýring staveb, máme kontakty a zkušenosti z realizovaných akcí s několika projektovými ateliéry i schopnosti komplexně zvládnout dodávky speciálních technologií a dodávek pro zdravotnictví, autoservisy a garáže, archivy, velkokuchyňská zařízení, technologii kinosálů apod. Z hlediska vlastních pracovníků realizujeme především práce HSV a vybrané práce PSV, ostatní profese a instalace řešíme pomocí dlouhodobě vyzkoušených a spolupracujících specializovaných subdodavatelů. Dále disponujeme vlastní nákladní dopravou, zdvihacími prostředky a běžným profesionálním nářadím a pomůckami.
Firma od svého založení nikdy nebyla v platební neschopnosti a nikdy nečerpala žádný úvěr, není tudíž úvěrově zatížena. Ekonomická situace firmy je stabilní a zaručuje splnění všech zakázek, ke kterým se zavážeme. Zárukou jistoty pro naše zákazníky je i skutečnost, že naše firma má jako dlouholetý klient pojišťovny Kooperativa uzavřeny pojistné smlouvy na všechny činnosti související s činností firmy a na její vlastní majetek.
Firma udržuje svoji aktivitu záměrně na takové šíři, aby byla schopna se jednotlivým obchodním případům plně věnovat a postupy denně kontrolovat a vyhodnocovat. Důsledně dbáme na vysokou kvalitu provedených prací a své subdodavatele máme dlouhodobě prověřené.
Náš vztah k zákazníkovi je bez výjimky korektní a vstřícný a řada zákazníků se na nás s důvěrou obrací po skončení stavby s dalšími obchodními případy.
Dosavadní praxe, jak napovídá dokumentace realizovaných staveb, svědčí o mimořádných zkušenostech firmy z realizací staveb pro zdravotnictví, staveb realizovaných za provozu a ve velmi krátkých termínech, schopnosti provádět dílo komplexně včetně dodávek speciálních technologií. Mnoho z těchto akcí bylo realizováno na základě výběru dodavatele z veřejné soutěže.
Od konce roku 2008 ve vlastním
V průběhu listopadu 2008 byly přestěhovány kanceláře a skladové prostory z dosavadního působiště v areálu FTN ve Vídeňské ulici v Praze 4 Krči do nového firemního areálu v ulici Do Koutů v Praze Komořanech. Tento areál byl pro potřeby firmy vybudován během tří let. Součástí areálu jsou kromě nové administrativní budovy i nové skladovací budovy a plochy a dílenské zázemí. Doposud užívané dislokované sklady byly definitivně zrušeny.
Firma je svým technickým, materiálním a personálním vybavením koncipována především na realizaci staveb a jejich rekonstrukcí komplexně formou stavby "na klíč". K tomu účelu disponuje zkušenými stavbyvedoucími s praxí z novostaveb i rekonstrukcí rozsahu od stovek tisíc Kč po desítky milionů Kč, (mnoho z nich realizovaných za provozu investora), dostatečného kádru techniků stavby (mistři) a dalších technicko-ekonomických pracovníků zajišťujících chod firmy ve vztahu k zákazníkovi, subdodavatelům i ostatním účastníkům výstavby.
Firma vznikla v roce 1990 oddělením malé skupiny pracovníků od velké stavební firmy. Od této doby se firma podle svých potřeb neživelně a účelně rozrostla o další technicko - ekonomické pracovníky. Vzhledem k postupnému rozšíření firmy byla v roce 1998 provedena změna právního uspořádání firmy z fyzické osoby "Zdeněk Novák - STANO" na  akciovou společnost "STANO Praha a.s.".

O FIRMĚ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST

REALIZACE

REFERENCE

KONTAKTY
PŘEDMĚT
ČINNOSTI
Kanceláře a kompletní zázemí firmy
v Praze Komořanech
STANO PRAHA a.s.
Jeseniova 1462/198
130 00 Praha 3
IČ: 25680081, DIČ: CZ25680081
Do Koutů 2072/1
143 00 Praha 12 - Komořany
telefon 228 800 600
e-mail: stano@stano.cz
mapa: Google
KANCELÁŘE A STAVEBNÍ DVŮR
SÍDLO
STAVEBNÍ PRÁCE
ZEMNÍ PRÁCE
ODPADY, ŠTĚRKY, PÍSKY
DÁLE NABÍZÍME

PRO NABÍDKU VOLEJTE:

p. Radim Sixta 777 780 176

nebo

p. Jan List 777 238 254